Spiegelend Paard

Spiegelend Paard

Spiegelend Paard is een praktijk voor zelfontwikkeling met (de hulp van) paarden. Het is een plaats waar je kan reflecteren, tot rust kan komen en eenheid kan vinden met de paarden en de natuur. Paarden zijn leraars, gidsen, opvoeders, assistenten, co-counselors, co-coaches en partners. Ze maken ervaringsgericht werken mogelijk en zetten verandering in gang.

Spiegelendpaard hanteert een holistische visie: door het inzetten van de helende kracht van het paard en de natuur wordt er gestreefd naar een lichamelijke, mentale en spirituele balans. Wanneer je zelf onvoorwaardelijk, open, eerlijk, liefdevol, rechtvaardig en ontvankelijk kunt zijn in contact met de paarden, dan zet je voor jezelf de deur open om vrij van prestatie, dwang en ego verder te kunnen naar het mooiste wat er is…. één zijn met jezelf.

Spiegelend Paard richt zich zowel naar kinderen als volwassenen.