Heilig Bloed in Hoogstraten

Heilig Bloed in Hoogstraten

De Heilig Bloedprocessie van Hoogstraten trekt jaarlijks tweemaal door de Vrijheid: de zondag na Pinksteren noordwaarts en de zondag nadien zuidwaarts, telkens vanaf 11 uur (na de eucharistieviering in de Sint-Katharinakerk).

Deze twee processies openen en sluiten de Heilig Bloedweek. In die week bezoeken de lagere scholen op dinsdag (tweejaarlijks) de kerk voor een evocatie met muziek, zang en een stiltemoment rond het sacrament. Op woensdag volgt een jaarmarkt met kermis, stratenloop, muziekfestival en is er een “Light a candle” in de begijnhofkerk. Op donderdag (met Sacramentsdag) vindt een verkorte processie plaats in de Sint-Katharinakerk na de Heilig Bloedviering met de Okra-verenigingen uit de regio.

DE PROCESSIE

In het eerste deel van de Heilig Bloedprocessie brengen de verenigingen hulde aan het Heilig Bloed en tonen zij de Heilig Bloedlegende. Het tweede deel van de processie verbeeldt de eucharistie, waaraan de processie haar betekenis ontleent dankzij de Heilig Bloedrelikwie. Harmonisch uitgedoste processiegroepen met in totaal 650 deelnemers schrijden zingend door de Vrijheid, torsen zware kruisen en vaandels, een schitterend Mariabeeld, het gouden schrijn met de Heilig Bloedrelikwie en het baldakijn boven de monstrans. De monstrans met het heilig sacrament is meestal in handen van de genodigde bisschop of abt, die ook voorging in de mis.

De Heilig Bloedrelikwie is afkomstig uit het Noord-Brabantse Boxtel en dateert uit de 14de eeuw. Priester Eligius had tijdens een mis van voor 1380 per ongeluk de geconsacreerde kelk met witte miswijn omgestoten op het altaar. De witte miswijn kleurde bloedrood op de altaardoek. Ondanks verwoede pogingen kreeg Eligius de rode bloedvlekken niet weggewassen. Momenteel zijn de contouren van de vlekken nog steeds zichtbaar op de middeleeuwse heilig bloeddoek, die na elke processie opnieuw getoond wordt aan alle processiegangers en bezoekers in de Sint-Katharinakerk.

SAMEN ORGANISEREN

Het organiserend Heilig Bloedcomité steunt voor de opbouw, het onderhoud en de organisatie van de processie heel sterk op plaatselijke buurtwerkingen, verenigingen en scholen. Voor wederzijdse ondersteuning is het comité verbonden aan de Associatie van de Processies van de Noorderkempen. Sinds 1924 zijn er ook nauwe contacten en samenwerkingsinitiatieven met de Heilig Bloedstichting uit Boxtel en sinds 2018 ook met het organiserend comité van de Boxmeerse Vaart (Nederlands Limburg). Hiermee tracht het Heilig Bloedcomité haar immaterieel erfgoed nog beter te borgen, te verbinden met aanverwante initiatieven en te verzekeren voor de toekomst. Hierbij gebruikt het comité ook een eigen Facebookpagina en een eigen website van de Associatie van de Processies van de Noorderkempen met een educatief aanbod voor scholen.

 

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/heilig-bloedprocessie-hoogstraten

Blijf je graag op de hoogte van onze evenementen, promo’s en nieuwe winkels?